Key Personnels - Science/Maths Teachers

教职员 School Staff



生物主任
高碧月
KOO PHAIK YUEH


物理主任
陈维琴
CHIN WEE KEM


化学主任
沈娟旎
SIM JIUAN NEE


科学主任
郭秀音
Koay Siew Im


数学主任
陈丽莉
TAN LAY LEE


生物老师
庞启婷
PANG KEE TIN


生物老师
林成发
LIM SENG HUAT


生物老师
方婉茹
Fong Yuen Yee


生物老师

Faizul Azli bin Husin


生物老师
郑宝叶
Tay Poh Hiok


化学老师
卢娉平
LOO PENG PENG


化学/生物
丁碧雯
TENG PECK WERN


化学/数学
谭美美
THARM BEE BEE


化学老师
王日深
ONG JIT SHEN


化学老师
连薇菁
HEAH WHEY CHENG


化学/道德
徐爱心
Chee Ai Sim


化学老师

Danaletchumy


科学老师
郑爱华
Teh Ai Wah


科学老师

Hajar Nor Afidah Zahari


物理老师
方翔燕
HONG SIANG EAN


科学/物理
李彌强
LEE NEE KEONG


物理/数学
陈新杰
TAN SYNN CHEAK


物理/公民
陈洁绣
Tan Cheak Siew


科学老师
王友才
ONG YEW CHAI


科学/生活技能
许玉莲
Khor Gaik Lian


科学/公民
彭丽珊
PHEH LI SAN


科学/道德
邝美玲
FONG MUI LING


科学/道德

VIGNESH


科学/化学
李玫琳
LEE MEE LING


科学/数学老师
王振华
ONG CHIN HWA


科学/数学老师

Syamimi Othman


数学/公民
李慧姿
LEE HUI CHEE


数学老师

Jenny Lau Chui Kee


数学/道德
洪金池
ANG KIM TEE


数学老师
方炎美
HONG YAN MEEI


科学/数学
林晶晶
LIM CHIN CHING


数学/生活技能
陈建豪
Tan Kian How


科学/华文
林顺利
Lim Shun Li


数学/道德
林娇玲
LIM CHIOA LING


数学老师
许俱诚
KHAW TEE SENG


数学老师
张瑛珠
TEOH YIN CHOO


科学/历史

Fazrin t. Fazil
What's New
留言板/Guestbook
Ads Banners

© Copyright 2021 - Chung Ling High School Penang 
Powered by WORK ActiveSync v4.0.5-org Retail Pack © Copyright www.was.com.my, 2021. All Rights Reserved. 

This page processed in 0.622403 second(s), PHP 5.6.40 with Gzip enabled

Sponsored by Exabytes Network Sdn. Bhd.